Запорізька обласна організація Товариство "Знання" України
вул. Жуковського, буд. 70-Б м. Запоріжжя 69002, Україна

Діяльність Товариства "Знання"


- Участь в підвищенні інтелектуального рівня народу шляхом поширення гуманітарних, природничих, технічних, економічних;

- Екологічних знань та розвитку національної самосвідомості населення України;

- Участь в здійсненні неперервної освіти дорослих шляхом сприяння реалізації освітніх програм, проведення освітньо-інформаційної діяльності;

- Участь у впровадженні досягнень вітчизняної та світової науки, техніки, культури й новітніх технологій у народне господарство;

- Інформування населення з проблеми розвитку України, області та країн світу;

- Участь у популяризація досягнень трудових колективів, окремих громадян у соціально-економічній, духовній сферах;

- Сприяння в реалізації творчо-професійних, соціальних, духовних потреб та інтересів членів Організації, надання допомоги в підвищенні їхньої кваліфікації та майстерності;

- Забезпечення членів Товариства всіма видами науково-освітньої інформації, створення умов для її поширення;

- Розвиток взаємозв’язків та співробітництва з громадськими та освітніми організаціями за межами України;

- Зміцнення матеріально-технічної бази Організації, розвиток видавничої діяльності;

- Популяризація здорового способу життя, пропаганда програм боротьби за збереження екологічно чистого середовища;

- Вирішення інших завдань, що випливають з мети діяльності Організації.

- Організує школи, курси, цикли лекцій, публічні виступи вчених, лекції-концерти, лекції-екскурсії, відеолекторії, культурно-розважальні заходи, народні університети, усні журнали, тематичні вечори, аукціони знань, інформаційно-навчальні курси, клуби за професіями, курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В», експрес університети і школи за інтересами, ділові ігри, «круглі столи», вечори запитань і відповідей, диспути, дискусії, семінари, науково-практичні конференції, симпозіуми, тематичні виставки і екскурсії, навчально-ігрові заходи з використанням комп’ютерної техніки, групові та індивідуальні консультації з різних галузей знань й надає інші просвітницькі та інформаційні послуги.